OPIS PROJEKTA

Naziv:

Naložba v opremo vinske kmeti; Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

Povzetek:

Na kmetiji Tomažič smo zadnja leta investirali v obnovo vinogradov, ki so v tem obdobju prešli v dobo rodnosti. Na ta način se je povečala proizvodnja vina in s tem potrebe po kapacitetah za pridelavo in skladišcenje vina. S tem namenom smo investirali v cisterne za zorenje in shranjevanje vina.

Cilji:

  • posodobitev in povečanje obsega vinarske proizvodnje
  • izboljšanje kakovosti pridelave vina
  • ohranitev delovnih mest

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Investirali smo v novo opremo vinske kleti, ki je narejena iz kvalitetnih inox materialov.

  • 1 x cisterna 4.000 l
  • 1 x cisterna 5.000 l
  • 2 x cisterna 12.200 l
  • 1 x cisterna 20.000 l
  • 1 x cisterna 25.000 l

Pričakovani rezultati:

  • omogočena proizvodnje večje količine in boljše kakovosti vina

 

Info:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran PRP (https://www.program-podezelja.si).